Europa wordt steeds kleiner. Veel opleidingen (mbo, hbo, universiteit) bieden de mogelijkheid in het buitenland vakken te volgen en stage te lopen. Steeds vaker krijgen mensen in hun werkkring te maken met buitenlandse collega’s. Kennis van andere talen, culturen en samenlevingen wordt daarom steeds belangrijker. 


Word ook wereldburger

Internationalisering is een belangrijk speerpunt in het beleid van CS Vincent van Gogh. Alle leerlingen krijgen er dan ook in de loop van hun schoolcarrière mee te maken. In de bovenbouw is internationalisering zelfs een verplicht onderdeel van het schoolexamen voor zowel havo als vwo. Hierbij nemen uitwisselingen en werkweken een bijzondere plek in.

druk-_HOV6082.jpg

Uitwisselingen en excursies

In principe gaan alle leerlingen in de vierde of vijfde klas een week naar het buitenland. Daarvoor hebben we drie mogelijkheden:

Slowakije, Italië, Kroatië, Frankrijk of Spanje
De eerste mogelijkheid is deelname aan een uitwisseling met één van onze partnerscholen in Slowakije, Italië, Kroatië, Frankrijk en Spanje. Je verblijft een week bij een partnerleerling in het buitenland en andersom in Nederland. Overdag volgen je een onderwijskundig, cultureel en sportief programma.

De Romereis (gymnasium)
Een tweede mogelijkheid om een week in het buitenland door te brengen is de Romereis voor gymnasiumleerlingen.

Groot-Brittanië of Berlijn
Als derde mogelijkheid biedt de school in de vijfde klas werkweken aan. Je gaat dan op werkweek naar Groot-Brittannië of Berlijn. In Groot-Brittannië en Berlijn verblijven je in tweetallen bij gastgezinnen en neem je deel aan diverse activiteiten. Aan het eind van de derde klas krijgen jij en je ouders meer informatie over internationalisering in de vierde en vijfde klas.