Het hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) duurt vijf jaar en bereidt je voor op een vervolgopleiding op het hoger beroepsonderwijs (hbo) of op het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo). Havo past bij jou als je graag wilt leren, je praktisch en nieuwsgierig bent ingesteld en als je graag aan de slag gaat met de toepassingen van wat je geleerd hebt. 


Havo op Lariks

Onder de eerste fase van het havo verstaan we leerjaar 1 t/m 3. Tijdens deze leerjaren volgen alle havo-leerlingen dezelfde lessentabel. In het derde leerjaar is er veel aandacht voor de profielkeuze in de tweede fase.

Vanaf klas vier (tweede fase) maak je een keuze uit één van de volgende profielen:
  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij

Binnen een profiel bereid je je voor op de vervolgstudie. Er is in de tweede fase een groot aanbod van vakken, waaronder filosofie, bsm (bewegen, sport & maatschappij), Spaans en wiskunde D. In ons nieuwe gebouw hebben leerlingen de ruimte om voor de vakken biologie, natuur- en scheikunde zelfstandig aan onderzoeksopdrachten te werken.

Ook is er ruimte voor bijzondere activiteiten zoals de werkweken, uitwisselingen, toneel, diverse Olympiades en het Model European Parliament. Je leert stapsgewijs zelfstandig werken, waarbij een mentor je begeleidt bij je studie, psychosociale ontwikkeling en oriëntatie op een vervolgstudie.

Bijzonder vak: ontwerpen

Op het havo van Lariks krijg je het vak ontwerpen. Een bijzonder vak, want daarbij komen natuurkunde, tekenen en handvaardigheid samen! Je krijgt les in technische, beeldende en creatieve vaardigheden. In groepjes werk je aan mooie opdrachten; je maakt
bijvoorbeeld een lamp van afvalmateriaal, een speeltoestel waarmee je energie op kunt wekken of de schooltas van de toekomst! Bij de opdrachten ligt de focus op het doorlopen van een ontwerpcyclus. Je leert om samen te werken, out-of-the-box te denken, elkaars sterke kanten te benutten en plezier te hebben in het zoeken naar de beste technische oplossing!

druk-_HOV5502.jpg