Eén van de grondlagen van het onderwijs op CS Vincent van Gogh is Vertrouwen & Verbinding. Dit zie je in de manier waarop we samen leren en samen sturen. Elke leerling is anders en daar houden we rekening mee. 


Samen gaat het beter

Goede begeleiding en opvang van leerlingen vinden we vanzelfsprekend. De mentor vervult hierin een spilfunctie; hij/zij heeft oog voor het welbevinden van de leerling, volgt de leervorderingen en is contactpersoon voor de ouders.
druk-_HOV0714.jpg

Continu begeleiding

In de brugklas van locatie Lariks volgen de leerlingen één mentorles per week. Er wordt in deze lessen aandacht besteed aan het aanleren van zowel studievaardigheden als sociale vaardigheden. Dezelfde opzet wordt vervolgd in klas 2. In klas 3 staat met name het profielkeuzeproces voor de bovenbouw centraal. Ook in de bovenbouw hebben de leerlingen een mentor. Het gaat dan voornamelijk om individuele begeleiding van de leerling en LOB (loopbaan oriëntatie en begeleiding).

Op Salland heeft de leerling elke ochtend een startmoment met de leerlingcoach en daarnaast nog eens de kans om elke middag met de coach te spreken.

Op de locatie CSG Beilen heeft elke klas één of twee mentoren. Om een goede band op te bouwen en elkaar beter te leren kennen, hebben leerlingen twee jaar achter elkaar dezelfde mentor. De mentor onderhoudt contact met de ouders en is voor ouders het eerste aanspreekpunt van de school. Alle nieuwe leerlingen worden een keer thuis bezocht door de mentor. Tijdens dit bezoek wordt gesproken over wat ouders van school verwachten en wat de school van ouders verwacht.