Op deze pagina vind je verschillende downloads en protocollen van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, locatie Lariks en locatie CSG Beilen.


CS Vincent van Gogh

OnderwerpDownload
SchoolplannenSchoolplan CS Vincent van Gogh 2021-2022
Protocollen

Protocol Geweldsincident

Formulier Geweldsincident

Procedure Klachten

Klachtenregeling CS Vincent van Gogh

Protocol Pesten

Protocol Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Algemeen

Diversen

Informatie gescheiden ouders

Overzicht vertrouwenspersonen

Klokkenluidersregeling

Integriteitscode

Statuten CS Vincent van Gogh
Salland

OnderwerpDownload
Locatiegids

Sallandloket 2021-2022

SchoolregelsSchoolregels Salland
PTA
Examenreglement

Examenreglement vmbo

OvergangsnormenOvergangsnormen vmbo
DoorstroomDoorstroom Basis 4 naar Kader 4
Verzuimprotocol
Verzuimprotocol Salland
Diversen
Rekenkaart
Decanaat
Open dagen kalender MBO
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Salland
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel Salland


Informatie ouderavonden

Ouderavond BKTM 1 van 21 maart

Ouderavond TM3 van 31 januari

Ouderavond BK3 van 1 februari

Ouderavond BK2 van 8 februari

Presentatie D&P voor klas 2

Ouderavond TM2 van 7 februari

Ouderavond examentraject TM4

Ouderavond examentraject BK4


Lariks

OnderwerpDownload
LocatiegidsLariks Focus 2021-2022
JaarplanningSchooljaar 2021-2022
PTA

Algemeen PTA 

PTA V4 (cohort 2021-2024)

Toetsdossier V4

PTA V5 (cohort 2020-2023)

PTA V6 (cohort 2019-2022)


PTA H4 cohort (2021-2023)

Toetsdossier H4

PTA H5 cohort (2020-2022)

Examenreglement

Examenreglement Lariks

Slagen en zakken havo 5

Slagen en zakken vwo 6

Schoolregels

Schoolregels 2021-2022

Overgangsnormen Overgangsnormen 2021-2022
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Lariks
Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lariks

Informatie ouderavonden

Powerpoint informatieavond V6 2021

Powerpoint informatieavond V5 2021

Powerpoint Informatieavond V4 2021

Powerpoint informatieavond H4

Powerpoint informatieavond H5

ZeefdrukZeefdruk 1 schooljaar 2021-2022

Zeefdruk 2 schooljaar 2021-2022

Zeefdruk 3 schooljaar 2021-2022

Zeefdruk 4 schooljaar 2021-2022

Zeefdruk 5 schooljaar 2021-2022

Zeefdruk 6 schooljaar 2021-2022

CSG Beilen

OnderwerpDownload
Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut CSG Beilen

PTA

PTA BB3

PTA BB4

PTA KB3

PTA KB4

PTA TL3

PTA TL4

ExamenreglementExamenreglement
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel CSG Beilen
Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 2

Overgangsnormen leerjaar 3