Op deze pagina vind je verschillende downloads en protocollen van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, locatie Lariks en locatie CSG Beilen.


CS Vincent van Gogh

OnderwerpDownload
SchoolplannenSchoolplan CS Vincent van Gogh 2020-2021
Protocollen

Protocol Geweldsincident

Formulier Geweldsincident

Procedure Klachten

Klachtenregeling CS Vincent van Gogh

Protocol Pesten (concept)

Protocol Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Algemeen

Diversen

Informatie gescheiden ouders

Overzicht vertrouwenspersonen

Klokkenluidersregeling

Vakantieregeling 2020-2021

Integriteitscode


Salland

OnderwerpDownload
Locatiegids
Sallandloket 2020-2021
SchoolregelsSchoolregels Salland
PTA

PTA K3

PTA K4

PTA M3

PTA M4

PTA T3

PTA T4

Examenreglement

Examenreglement vmbo

Instructie CSE BB-KB 2021

OvergangsnormenOvergangsnormen vmbo
DoorstroomDoorstroom Basis 4 naar Kader 4
Verzuimprotocol
Verzuimprotocol Salland
Diversen
Rekenkaart
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Salland
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel Salland
Voorlichtingen MBO
Open dagen kalender MBO
Informatie ouderavonden

Ouderavond BK4 september 2020
Ouderavond TM4 september 2020
Ouderavond TL/M2 september 2020
Ouderavond BB/KB2 september 2020
Ouderavond BKTM1 februari 2021
Ouderavond TL/M3 maart 2021
Ouderavond BK3 maart 2021
Ouderavond examentraject BB/KB maart 2021
Ouderavond examentraject TL/M maart 2021Lariks

OnderwerpDownload
JaarplanningJaarplanning Lariks 2020-2021
PTA

Algemeen PTA 

PTA V4 (cohort 2020-2023)

PTA V5 (cohort 2019-2022)

PTA V6 (cohort 2018-2021)

PTA H4 cohort (2020-2022)

PTA H5 cohort (2019-2021)

Examenreglement

Examenreglement Lariks

Addendum examenreglement Lariks 2020-2021

Slagen en zakken havo 5

Slagen en zakken vwo 6

Schoolregels
Schoolregels 2020-2021
Overgangsnormen Overgangsnormen Lariks
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Lariks
Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Lariks

Informatie ouderavonden

Powerpoint informatieavond V6

Powerpoint informatieavond V5

Powerpoint informatieavond V4

Powerpoint informatieavond H4

Powerpoint informatieavond H5

ZeefdrukZeefdruk 1 schooljaar 2020-2021
Viva VoxViva Vox 3/4 - jaargang 9

Viva Vox 1 - jaargang 10

Viva Vox 2 - jaargang 10

Viva Vox 3 - jaargang 10

CSG Beilen

OnderwerpDownload
Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut CSG Beilen

PTA

PTA BB3

PTA BB4

PTA KB3

PTA KB4

PTA TL3

PTA TL4

ExamenreglementExamenreglement
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel CSG Beilen
Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 2

Overgangsnormen leerjaar 3