Op deze pagina vind je verschillende downloads en protocollen van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, locatie Lariks en locatie CSG Beilen.


CS Vincent van Gogh

OnderwerpDownload
Schoolplannen

Schoolplan Salland

Schoolplan CSG Beilen

Schoolplan Lariks (concept)

Protocollen

Protocol Geweldsinicdent

Formulier Geweldsincident

Procedure Klachten

Klachtenregeling (concept)

Protocol Pesten (concept)

Protocol Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Algemeen

Diversen

Informatie gescheiden ouders

Overzicht vertrouwenspersonen

Klokkenluidersregeling

Vakantieregeling 2020-2021


Salland

OnderwerpDownload
Locatiegids
Sallandloket 2020-2021
SchoolregelsSchoolregels Salland
PTA

De PTA's 2020-2021 worden hier z.s.m. gepubliceerd

PTA K3

PTA K4

PTA M3

PTA M4

PTA T3

PTA T4

PTA B3

PTA B4

ExamenreglementExamenreglement vmbo
OvergangsnormenOvergangsnormen vmbo
DoorstroomDoorstroom Basis 4 naar Kader 4
Verzuimprotocol
Verzuimprotocol Salland
Diversen
Rekenkaart
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Salland
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel Salland
Voorlichtingen MBO
Open dagen kalender MBO
Informatie ouderavonden
Ouderavond BK4 september 2020
Ouderavond TM4 september 2020


Lariks


CSG Beilen

OnderwerpDownload
Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut CSG Beilen

PTA

De PTA's voor 20202-2021 worden hier z.s.m. gepubliceerd

PTA BB3

PTA BB4

PTA KB3

PTA KB4

PTA TL3

PTA TL4

ExamenreglementExamenreglement
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel CSG Beilen
Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1

Overgangsnormen leerjaar 2

Overgangsnormen leerjaar 3