Op deze pagina vind je verschillende downloads en protocollen van CS Vincent van Gogh, locatie Salland, locatie Lariks en locatie Beilen.


CS Vincent van Gogh

OnderwerpDownload
Schoolplannen

Schoolplan Salland

Schoolplan CSG Beilen

Schoolplan Lariks (concept)

Protocollen

Protocol Geweldsinicdent

Formulier Geweldsincident

Procedure Klachten

Klachtenregeling (concept)

Protocol Pesten (concept)

Protocol Seksuele Intimidatie en Ongewenst Gedrag

Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Algemeen

Diversen

Informatie gescheiden ouders

Overzicht vertrouwenspersonen

Klokkenluidersregeling

Vakantieregeling 2020-2021


Salland

OnderwerpDownload
Locatiegids
Sallandloket 2020-2021
SchoolregelsSchoolregels Salland
PTA

PTA K3

PTA K4

PTA M3

PTA M4

PTA T3

PTA T4

PTA B3

PTA B4

Aangepast PTA K4 - mei 2020

Aangepast PTA M4 - mei 2020

Aangepast PTA T4 - mei 2020

Aangepast PTA B4 - mei 2020

Aangepast PTA K3 juni 2020

ExamenreglementExamenreglement vmbo
OvergangsnormenOvergangsnormen vmbo
DoorstroomDoorstroom Basis 4 naar Kader 4
Verzuimprotocol
Verzuimprotocol Salland
Diversen
Rekenkaart
LeerlingenstatuutLeerlingenstatuut Salland
Schoolondersteuningsprofiel
Schoolondersteuningsprofiel Salland
Sallandnieuws
Sallandnieuws 17


Lariks


Beilen

OnderwerpDownload
Leerlingenstatuut

Leerlingenstatuut Beilen

PTA

PTA BB3

PTA BB4

PTA KB3

PTA KB4

PTA TL3

PTA TL4

Aangepast PTA BB4 - mei 2020

Aangepast PTA KB4 - mei 2020

Aangepast PTA TL4 - mei 2020

Aangepast PTA BB3 - juni 2020

Aangepast PTA KB3 - juni 2020

Aangepast PTA TL 3 - juni 2020

ExamenreglementExamenreglement
Overgangsnormen

Overgangsnormen leerjaar 1

Overgangsnormen leerjaar 2

Overgangsnormen leerjaar 3