De schoolkosten worden jaarlijks vastgesteld in overleg met de MR volgens de daarvoor geldende gedragscode. U kunt uw vrijwillige schoolkosten regelen via onze webshop. Wanneer u door financiële omstandigheden niet in staat bent de schoolkostenbijdrage te betalen, kunt u een verzoek tot geheel of gedeeltelijke kwijtschelding indienen bij de financiële administratie. Brochure schoolkosten, boeken en service

In deze brochure leest u meer over de schoolkosten. Heeft u toch nog vragen over de schoolkosten of de ouderbijdragen, neem dan gerust contact op met onze medewerkers van de administratie.


Schoolboeken

Onze leerlingen krijgen hun schoolboeken in bruikleen, hier zijn geen kosten aan verbonden. Bij de start van het schooljaar worden de boeken volgens schema opgehaald.  Ook het inleveren van de schoolboeken aan het einde van het jaar, vlak voor de zomervakantie, gebeurt volgens een planning. druk-_HOV0666.jpg

Tegemoetkoming kosten

Vanaf een aantoonbaar lager gezinsinkomen dan 125% van het sociaal minimum, kunt u bij onze school een aanvraag doen voor kwijtschelding van de schoolkosten voor kinderen jonger dan 18 jaar. Meer informatie over de kwijtscheldingsregeling vindt u hier. Een verzoek om kwijtschelding kunt u doen via de webshop of mailen naar debiteuren@csvvg.eu. De officiële regeling biedt ook mogelijkheden in bijzondere situaties. Twijfelt u of u in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op via debiteuren@csvvg.eu.

Het is belangrijk dat alle kinderen zonder zorgen naar school kunnen gaan. Dat ze van hun vrije tijd genieten en dat ze de spullen kunnen kopen die ze nodig hebben. Speciaal voor gezinnen waar niet zoveel geld is, bestaat Kindpakket Assen. Lees hier wat de mogelijkheden voor u en uw kinderen zijn, zodat ieder kind gelijke kansen krijgt!

Verzekeringen

Schoolongevallenverzekering
Onze school heeft een verzekering afgesloten voor de leerlingen. Hiermee zijn de leerlingen verzekerd tijdens het verblijf op school, stages en andere activiteiten in schoolverband. En ook op weg van en naar school (gedurende één uur voor en één uur na schooltijd).

Reisverzekering
Voor leerlingen die deelnemen aan uitwisselingen, werkweken en excursies heeft onze school ook een verzekering afgesloten.