Op deze pagina kunt u onze digitale schoolgids en ons schoolplan vinden. Lees de schoolgids voor allerlei belangrijke informatie over CS Vincent van Gogh die voor u als ouder interessant is. Als u vragen hebt na het lezen van de schoolgids kunt u altijd contact opnemen.


In het schoolplan wordt de koers van de school concreet gemaakt. Wat zijn de doelen en ambities voor het komende schooljaar en hoe gaan we dit realiseren?


Schoolgids

druk-_HOV0224.jpg


Kracht-van-Vincent.JPG