Onze school biedt inspirerend en toekomstgericht onderwijs, waarmee de leerling het beste uit zichzelf haalt en zich actief verhoudt tot de samenleving. Zo ontwikkelt elke leerling zijn of haar eigen kleur en uniek palet aan kwaliteiten voor zichzelf én voor een betere wereld. Met CS Vincent van Gogh kleur je je toekomst!


Visie

De leeftijdsfase van 12-18 jaar is een dynamische fase waarin de jongere zich cognitief ontwikkelt, zich vormt en zijn of haar identiteit ontwikkelt in relatie tot de omgeving. Onderwijs speelt daarin een belangrijke rol door het bieden van een inspirerende en veilige omgeving. Onderwijs beïnvloedt hoe leerlingen zich in deze fase kunnen ontwikkelen en hoe leerlingen zich kunnen voorbereiden op hun toekomst. Onze school ondersteunt vanuit een positieve relatie de leerlingen in het proces van leren leren en leren leven, zodat de leerling in staat is te functioneren op een wijze die recht doet aan zijn persoonlijke kwaliteiten, interesses en mogelijkheden.

In 'Vincent kleurt de toekomst, strategisch beleid' zijn de speerpunten beschreven die voor onze school van belang zijn en waarmee we invulling geven aan onze missie en visie. Tevens is aan de hand van deze doelen het INK-kwaliteitsmodel verder uitgewerkt. Dit model bevat levende doelen die op een natuurlijke manier ieder jaar worden uitgewerkt in het schoolplan.

Kernwaarden: de grondlagen

Onze visie hebben we verder verbeeld in de grondlagen van het onderwijs op Vincent:

Identiteit – met waarden
“Je mag er zijn!’’ zoals je bent. Identiteit is dat jij mag zijn wie je ten diepste bent en dat een ander ook mag zijn wie hij of zij is. De waarden die ons drijven zijn: nieuwsgierigheid en geloof in kunnen, liefde en hoop. Je mag ontdekken wie je bent, zo zie je onze christelijke identiteit terug!

Vertrouwen en verbinding
Vertrouwen en verbinding zie je in de manier waarop we samen leren en samen sturen. Bij het samen leren gaat de regie geleidelijk steeds meer naar de leerling. We gaan dus uit van groeien in autonomie: de leerling als mede-eigenaar van het leerproces. Dat kan niet zonder structuur en ondersteuning. Elke leerling is anders en daar houden we rekening mee. We werken actief aan goede kansen voor iedereen. We helpen mensen die kansen nodig hebben en bieden meer ondersteuning.

Leren Leven
We onderscheiden ons door veel aandacht te bieden aan vorming en het ontwikkelen van levensvaardigheden. We staan open ten opzichte van de samenleving en de wereld en leren de leerling en onszelf daarin te bewegen. De school is een oefenplaats voor het samen leven in een spannende levensfase. Het gaat om persoonlijke vorming, om relaties, om je mensbeeld en om het ontdekken en ontwikkelen van je talenten. We leren in de klas, maar ook daarbuiten: in projecten, op werkweken en tijdens stages.

Leren Leren
We zijn en blijven een goede school. Mentor en leerling hebben een goede relatie. Reflectie vinden we belangrijk voor iedereen die op Vincent leert, werkt en samenwerkt. Leerlingen laten schitteren is wat ons drijft en we benaderen onze leerlingen dan ook op een positieve wijze. We zijn onderdeel van een keten en werken samen met basisonderwijs en vervolgonderwijs. Uiteindelijk zijn en blijven we natuurlijk een school: ons onderwijs nodigt uit tot een stevige kennisverwerving én er is aandacht voor bewegen en verbeelden. We houden ons onderwijs actueel en we blijven zelf ook leren.
Afbeelding1.jpg