Alle medewerkers van CS Vincent van Gogh zetten zich dagelijks in om uw kind passend onderwijs te bieden. Wij horen het graag als er toch iets niet goed is gegaan. Hier kunnen wij van leren en zo kunnen we dergelijke situaties in de toekomst voorkomen.


Klachtenregeling

Voor klachten van u of uw kind over iets dat in schoolverband gebeurd is, hebben wij een klachtenregeling. Omdat klachten divers van aard kunnen zijn, onderscheiden wij drie klachtenprocedures:

druk-_HOV5763.jpg