Heb je een brede belangstelling, ben je nieuwsgierig en zoek je graag uit hoe iets nou precies zit? Dan ben je op je plek op één van de afdelingen van het voortgezet wetenschappelijk onderwijs (vwo): het atheneum of het gymnasium.


Het atheneum op Lariks

Het atheneum duurt in totaal zes jaar en bereidt je voor op een vervolgstudie in het wetenschappelijk onderwijs. Als je nieuwsgierig bent en graag wilt weten waarom bepaalde dingen nou juist zó zijn en niet anders, dan past deze opleiding goed bij jou! Je kijkt naar details en feiten, maar zoekt ook naar de bredere verbanden. Bij het oplossen van problemen heb je ook je creativiteit nodig.

In de eerste drie jaar (de eerste fase) van het atheneum hebben alle leerlingen dezelfde lessentabel. Studeren is meer dan leren en daarom doe je kennis en inzichten op die je op creatieve wijze kunnen toepassen in nieuwe situaties. Tijdens het derde leerjaar wordt er veel aandacht besteed aan de profielkeuze voor de tweede fase.

Profielkeuze

Op het atheneum kun je in de tweede fase kiezen voor de profielen:
  • Natuur & Techniek
  • Natuur & Gezondheid
  • Economie & Maatschappij
  • Cultuur & Maatschappij
Binnen een profiel bereid je je voor op een vervolgstudie. Er is in de tweede fase een groot aanbod van vakken, waaronder: filosofie, bsm (bewegen, sport & maatschappij) Spaans en wiskunde D. Voor de vakken biologie, natuur- en scheikunde werk je zelfstandig aan onderzoeksprojecten. Ook is er ruimte voor bijzondere activiteiten op het gebied van internationalisering, toneel, diverse Olympiades, exposities en het Model European Parliament (MEP). Stapsgewijs bereid je je voor op je vervolgstudie waarbij de mentor je begeleidt bij jouw studie, psychosociale ontwikkeling en natuurlijk de oriëntatie op jouw vervolgstudie.

druk-_HOV5914.jpg