De loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) neemt op onze school een belangrijke plaats binnen het onderwijs in. Wij willen dat leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen en een goede vervolgkeuze maken. Dit laatste betekent niet alleen dat zij bezig gaan met het kiezen van een profiel of een vervolgopleiding, maar dat zij ook gestimuleerd worden om over zichzelf na te denken en zichzelf beter te leren kennen.


Wat wil ik?

Leerlingen moeten antwoord geven op vragen als wie ben ik, wat kan ik, wat vind ik leuk, wat vind ik belangrijk, wat wil ik maar ook 'kan ik ook wat ik wil'? Door eigen talenten en eigen wensen te laten ontdekken, verbetert de motivatie en de prestatie van de leerling. Het hebben van een doel is van groot belang, het aanleren van de vaardigheden om dat doel te bereiken natuurlijk ook.

VVG Vincent kiezen_01.png

De loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding (LOB) gebeurt aan de hand van een digitale methode op DeDecaan.net. De decaan zorgt voor informatie over het gebruik daarvan. Zowel mentoren, ouders als leerlingen krijgen een handleiding met informatie over de diverse communicatiekanalen. De leerling is nu meer in vergelijking met het verleden zelf verantwoordelijk voor zijn eigen LOB-traject. De mentor ziet er via DeDecaan.net op toe dat de leerling daarmee bezig is en houdt persoonlijke gesprekken met zijn mentorleerlingen. Ouders kunnen, als de leerling daarmee instemt, meekijken bij de vorderingen.

Verder organiseren de decanen de volgende activiteiten:
  • bezoek aan de manifestatie HanzeXperience van de Hanzehogeschool Groningen voor leerlingen uit havo 4
  • collegecarrousel op de RUG voor leerlingen uit vwo 4
  • studiekeuzeworkshop voor leerlingen uit vwo 5
  • beroepenvoorlichting in samenwerking met het Nassau College en Rotary Assen Noord voor leerlingen uit havo 4 en 5 en vwo 5 en 6

De decanen op Lariks zijn:
Havo - mevrouw B.M. Oostlander-Blokzijl  (old@csvvg.eu)
Vwo - mevrouw M. Beijert (bei@csvvg.eu