Het Atelier is een rustige ruimte waar op verschillende gebieden begeleiding wordt geboden aan leerlingen die problemen ervaren op school, dit kan zowel op sociaal-emotioneel gebied als op het gebied van leren zijn.


Rust en focus

De ruimte kan gebruikt worden om rustig te werken, als ruimte om tot rust te komen of stoom af te blazen, als plek waar je een praatje kan maken, je zorgen kunt delen en/of advies kunt vragen. In het Atelier wordt tevens begeleiding geboden aan leerlingen op het gebied van het plannen en organiseren. 

Leerlingen die in het Atelier begeleid worden, hebben baat bij begeleiding op maat en een vast aanspreekpunt binnen de school. Afhankelijk van de gemaakte afspraken kun je voor, tijdens, tussen en na de lessen terecht in het Atelier. Het doel is altijd om zoveel mogelijk lessen in de klas te kunnen volgen. Begeleiding in het Atelier verloopt altijd in overleg met de mentor.