Houd jij van muziek maken, dansen, toneelspelen, filmen of fotograferen? Wil jij graag een keer op het toneel staan? Kies dan voor de Kunstklas!


Kunstklas

In de onderbouw havo of vwo krijgt je 1,5 uur extra per week verschillende kunstmodules aangeboden. Met elkaar maken we een voorstelling met zang, dans en toneel. Natuurlijk voegen we ook film, fotografie en aspecten van handvaardigheid en tekenen aan de voorstelling toe.

Onderbouw: beeldende vakken

De beeldende vakken die gegeven worden zijn tekenen en handvaardigheid. Leerlingen leren zowel twee- als driedimensionaal te werken. Bij de beeldende vakken gaat het om de ontwikkeling van de waarneming en creativiteit. Om uitdrukking te geven aan de eigen waarneming en creativiteit en de ontwikkeling hiervan, heeft de leerling handvatten nodig. In deze lessen ligt de nadruk op:

- Het kennen van begrippen en kunnen herkennen in het werk van zichzelf en anderen.
- Het kennen van materiaal en techniek en er mee om kunnen gaan.
- Verder speelt de inhoud ook een rol. Leerlingen leren betekenis te geven aan hun eigen werk en leren de betekenis van het werk van anderen te begrijpen.

Daarnaast organiseert de school regelmatig culturele activiteiten voor de leerlingen, zoals: een theaterdag, een cabaretvoorstelling over de rol van sociale media of een excursie naar Groningen met een museumbezoek.

druk-_HOV3735.jpg

Bovenbouw: CKV

In leerjaar 3 (vmbo) krijgen leerlingen het vak Culturele Kunstzinnige Vorming (CKV). De leerlingen ondernemen culturele activiteiten en krijgen hierbij theoretische verdieping aangeboden. Vervolgens gaan ze aan de slag met de verwerking. Fotograferen, het maken van een getypt verslag of het ontwerpen van een shirt behoren tot de mogelijkheden. Culturele activiteiten zijn bijvoorbeeld: een kijkje achter de schermen bij het theater en de bioscoop De Nieuwe Kolk, een cabaretvoorstelling op school, het fotograferen van beeldhouwwerken in Beilen en het onderzoeken van de betekenis van deze beelden. Daarnaast volgen leerlingen verschillende kunstmodules met tekenen, handvaardigheid en muziek.