Als er behoefte is aan aanvullende ondersteuning wordt er na toestemming van ouder(s)/verzorger(s) door de mentor een zorgaanvraag gedaan. De leerling wordt dan besproken in het zorgadviesteam.


Behoefte aan ondersteuning?

Het zorgadviesteam (ZAT), waarin interne (en afhankelijk van de situatie externe) experts zitten bespreekt en beoordeelt de ondersteuningsbehoefte en kijkt welke begeleiding het meest passend is. Een deel van de begeleiding kan binnen Lariks geboden wordt, maar verwijzing naar externe hulpverlening is ook mogelijk. Uitgangspunt is altijd de juiste begeleiding bieden aan de leerling.

De uitkomsten van de bespreking in het ZAT worden door de mentor, leerlingcoördinator of toegewezen begeleider teruggekoppeld aan de leerling en ouder(s)/verzorger(s). 

Onderstaand schema geeft de route weer die gevolgd wordt als er voor een leerling behoefte is aan extra ondersteuning. 

Ondersteuning_Lariks.png