Op CSG Beilen worden verschillende onderwijsrichtingen binnen het vmbo aangeboden. Zo kun je de leerweg kiezen die past bij wat jij wil en kan.


Vmbo - basisberoepsgerichte leerweg (bb)

Deze leerweg is bedoeld voor zeer praktisch ingestelde leerlingen. De leerweg leidt naar de beroepsgerichte leerwegen in het mbo.

Vmbo - kaderberoepsgerichte leerweg (kb)

Doe je het liefst en het beste kennis op door praktisch bezig te zijn?  Kies dan deze leerweg. De leerweg geeft, net als de theoretische leerweg, aansluiting op de vak- en middenkaderopleidingen in het mbo.

Vmbo - theoretische leerweg (tl)

Deze leerweg is geschikt voor vmbo-leerlingen die niet veel moeite hebben met leren en daarmee ook door willen gaan. Tl sluit aan op het hoogste niveau (vak- en middenkaderopleiding) van het mbo. Met het juiste vakkenpakket en een goede studiehouding kan je ook doorstromen naar het havo. Over de aansluiting van vmbo naar havo zijn tussen locatie CSG Beilen en locatie Lariks goede afspraken gemaakt.


Leerwegondersteunend onderwijs (lwoo)

Het lwoo is geen aparte leerweg maar een vorm van ondersteuning binnen het vmbo en biedt onderwijs en zorg op maat. Hierdoor kan je een aaneengesloten leerroute volgen en doorstromen naar het mbo. Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die leerachterstanden hebben en/of problemen op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld faalangst, motivatieproblemen of concentratieproblemen).