CSG Beilen is trots op het certificaat 'sportactieve school'. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen bewegen en meedoen met sport. Wij bieden de leerlingen een ruim aanbod van beweeg- en sportactiviteiten waaraan ze op niveau en naar interesse kunnen meedoen. Lees hieronder meer informatie over sporten op onze school.


Sportklas

Ben jij sportief, actief en wil je graag nieuwe sporten ontdekken? Kies dan voor de sportklas als keuzeklas! In de onderbouw havo of vwo kun je, naast de gewone gymles in je eigen klas, 1.5 uur per week extra sport volgen in je sportklas. Je krijgt les van je eigen docent, maar ook van andere sportinstructeurs en op verschillende sportlocaties. Je maakt kennis met bijvoorbeeld zwemmen, fitness, mountainbike en kanoën. Houd je van sporten? Kies dan voor deze sportieve uitdaging!

druk-_HOV3700.jpg

SportEOSteam

Het SportEOSteam (Evalueren, Ontwikkelen, Stimuleren) bestaat uit verschillende leerlingen en een docent lichamelijke opvoeding. Het team leidt het project School & Sport in goede banen, evalueert het project, komt met nieuwe ideeën en verbeteringen en stimuleert leerlingen mee te doen aan School & Sport.

Het SportEOSteam bekijkt de sportieve prestaties van onze leerlingen en benoemt de sportiefste leerling en sportiefste klas. Meer informatie over het SportEOSteam en de deelnemende verenigingen aan School & Sport lees je hier.

LO2

 In klas 3 van het vmbo kun je kiezen voor het vak lichamelijke opvoeding 2 (LO2). Je hebt per week twee uur extra sport. Het gaat bij deze lessen niet alleen om het sporten zelf, maar ook om de verschillende basistechnieken en de theorie erachter. Ook is er veel aandacht voor vaardigheden als organiseren en plannen: leerlingen geven sportlessen aan hun eigen groep en begeleiden activiteiten op verschillende basisscholen.

In het vierde leerjaar is LO2 een examenvak dat ook op het diploma wordt vermeld. LO2 is een vak dat alleen op T-niveau kan worden afgenomen. Ook leerlingen uit de kader- en basisberoepsgerichte leerwegen kunnen dit vak volgen. Zij krijgen dan op hun diploma de aantekening dat ze een vak op het niveau van de theoretische leerweg hebben gevolgd.

Leerlingen die LO2 als examenvak gehaald hebben, kunnen op bepaalde vervolgopleidingen vrijstellingen krijgen. Onze locatie heeft met de opleiding Sport & Bewegen van het Alfa College en Drenthe College een goede doorgaande leerlijn.