In een schoolplan wordt de koers van de schoollocatie concreet gemaakt. Wat zijn de doelen en ambities voor het komende schooljaar en hoe gaan we dit realiseren?


Schoolplan

De schoolplannen voor Salland, Lariks (concept) en CSG Beilen zijn hier te downloaden.

Kracht-van-Vincent.JPG