In een schoolplan wordt de koers van de school locatie concreet gemaakt. Wat zijn de doelen en ambities voor het komende schooljaar en hoe gaan we dit realiseren?


Schoolplan

Het schoolplan is hier te downloaden. 

Kracht-van-Vincent.JPG