De Rebound is een speciale groep waar leerlingen – na een zorgvuldig voortraject met de betrokken leerling, ouders en het leerlingondersteuningsteam – kunnen worden geplaatst als het volgen van lessen in de reguliere setting (tijdelijk) niet mogelijk is.


Begeleiding op maat

De oorzaken die hier aan ten grondslag kunnen liggen zijn zeer divers. Het doel van plaatsing in de Rebound is om door middel van gerichte begeleiding op maat voorwaarden te creëren zodat leerlingen zich met betrekking tot leren en gedrag – eventueel met gerichte begeleiding – positief kunnen handhaven in de reguliere onderwijssetting op school. Indien het halen van een diploma op CS Vincent van Gogh niet mogelijk is, wordt er een andere passende onderwijsplaats gezocht.

De begeleiding is enerzijds gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden (omgang leerstof, leerlingen, docenten/autoriteit) en anderzijds op het aansluiten van de omgeving (professionals op school) bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Elke leerling volgt zijn/haar eigen lesprogramma zodat er geen leerachterstanden ontstaan. Ouders hebben een belangrijke rol in het Reboundtraject. Gedurende het traject is er regelmatig contact tussen ouders en school en periodiek worden er gesprekken gepland om de voortgang te bespreken en het traject verder uit te zetten.