De mavo/havo-klas (m/h) is voor leerlingen waar bij de overstap van groep 8 naar onze school twijfel is over de vraag of tl of havo de juiste opleiding is. In de m/h-klas wordt lesstof aangeboden op mavo-niveau waarbij de havo-lessentabel gevolgd wordt.


Leren op je eigen niveau

Om een goed beeld te krijgen van je capaciteiten, wordt er becijferd op havo- én tl-niveau. Ook wordt er gewerkt met een vaardighedenrapport om te kijken of een overstap van m/h-klas 1 naar havo 2 op Lariks mogelijk is. Als je op Salland in het tweede leerjaar in de mavoklas blijft, wordt er extra lesstof aangeboden en wordt er getraind op vaardigheden die nodig zijn voor de overstap van mavo 4 naar havo 4.

druk-_HOV0914.jpg