Het lwoo is geen aparte leerweg, maar een vorm van ondersteuning binnen het vmbo en het biedt onderwijs en zorg op maat. Hierdoor kan je een aangesloten leerroute volgen en doorstromen naar het mbo.


Hulp en begeleiding

Het lwoo is bedoeld voor leerlingen die leerachterstanden hebben, vaak gecombineerd met problemen op sociaal-emotioneel gebied (bijvoorbeeld faalangst, motivatieproblemen of concentratieproblemen). Leerwegondersteunend onderwijs kun je volgen als je daarvoor een indicatie hebt. Denken jij en je ouders dat je lwoo nodig hebt? Dan moet je vóór 1 december zijn aangemeld bij de Centrale Commissie Leerlingenzorg van onze school. Je ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de heer Benjamins (B.Benjamins@csvvg.eu).