In het begin van het schooljaar ontvang je een rooster. Dit rooster kan veranderen gedurende het jaar.


Lestijdschema's

De lestijden vind je in onderstaand overzicht. We hanteren twee lestijdschema’s, om de pauzes tussen de onder- en bovenbouw gescheiden te houden. De lessen duren 40 minuten.

lestijden_Salland.JPG

Lesuitval

We doen ons best geplande lesuitval zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het aantal vergaderingen tijdens lestijd gering. Verder plannen docenten hun scholing, indien mogelijk, buiten schooltijd. Als duidelijk is dat een docent een langere periode afwezig is, dan zoeken we vervanging. Zolang die niet gevonden is, worden lessen zoveel mogelijk door collega’s overgenomen. Als een docent plotseling het eerste uur afwezig is, stellen wij leerlingen daarvan zo snel mogelijk op de hoogte via een telefoonketen.