Als een leerling naast begeleiding van docenten en de leerlingcoach meer of specifiekere begeleiding nodig heeft, kan de leerlingcoach – met instemming van ouders - een beroep doen op het leerling ondersteunings team.


Passende begeleiding

Het leerling ondersteunings team ondersteunt bij het vinden van passende begeleiding voor de leerling. Op Salland bestaat het leerling ondersteuningsteam uit de coördinator leerlingondersteuning, orthopedagoog, coördinatoren leerlingzaken, begeleider Rebound, begeleider Palet en jeugdmaatschappelijk werk. Het leerling ondersteunings team komt wekelijks bij elkaar.

Leerling ondersteuningsteam

Het leerling ondersteunings team heeft periodiek overleg met externen (jeugdarts, verpleegkundige GGD, leerplichtambtenaar en Accare). Het leerling ondersteunings team en de genoemde externen vormen samen het LOT groot van Salland. Leerlingen kunnen - met toestemming van ouders - besproken worden in het LOT groot en indien nodig worden doorverwezen naar begeleiding binnen de school of naar externe instanties.