Een palet is een houten bord waarop de kunstschilder de verschillende kleuren verf plaatst. De kleuren die de schilder gebruikt verschillen per schilderij. De kleuren kunnen ook worden vermengd waardoor er kleurtinten ontstaan. De kleuren en kleurtinten staan symbool voor het maatwerk dat nodig is om leerlingen effectief te kunnen ondersteunen. Leerlingen die op school problemen ervaren op verschillende gebieden (sociaal-emotioneel en op het gebied van leren) kunnen aangemeld worden voor extra begeleiding binnen de school in Het Palet.

 

Inhoud van de begeleiding

Soms belemmeren problemen de leerling dusdanig in het functioneren op school dat begeleiding op maat en nabijheid van een vast ‘aanspreekpunt’ gewenst is. In dat geval bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om, gedurende de lesweek, op vaste momenten én op voor de leerling moeilijke momenten ondersteuning te ontvangen van de leerlingbegeleider van Het Palet.
De leerlingen van Het Palet volgen de reguliere lessen bij vakdocenten. Het doel van Het Palet is het scheppen van voorwaarden, zodat leerlingen zich met betrekking tot leren en gedrag op een positieve manier kunnen handhaven op school. Deze begeleiding wordt op maat gegeven en is enerzijds gericht op het aanleren van schoolse vaardigheden (omgang leerstof, leerlingen en docenten/autoriteit) en anderzijds op het aansluiten van de school-omgeving bij de onderwijsbehoeften van de leerling.
Gedurende het begeleidingstraject is er regelmatig contact tussen ouders en school en indien gewenst worden er periodiek gesprekken gepland om de voortgang te bespreken en het traject verder uit te zetten.