Gedurende het jaar hebben docenten, mentoren en coaches regelmatig contact met ouders, bijvoorbeeld tijdens spreekavonden, ouderavonden en informatieavonden.


Ouder- en informatieavonden

  • Deze avonden hebben inmiddels plaatsgevonden. Wanneer de nieuwe data bekend zijn, kunt u deze hier terugvinden.