Op CSG Beilen hebben we goed zicht op onze leerlingen: hoe gaat het met ze en kunnen ze misschien wat extra hulp gebruiken?


Leerlingbegeleiding

Alle leerlingen worden begeleid door een mentor. Elke klas heeft één of twee mentoren en de leerlingen hebben twee jaar achter elkaar dezelfde mentor. Zo kan een goede band worden opgebouwd. Alle nieuwe leerlingen worden ook thuis bezocht door de mentor.

Bij de leerlingbegeleiding staat het welbevinden van de leerling centraal. Wij bieden een veilige, krachtige leeromgeving waarvan wij hopen dat leerlingen zich er thuis voelen. Als een leerling meer begeleiding nodig heeft dan de mentor, vakdocent, of interne begeleider kunnen bieden, kan de leerling besproken worden in het zorgadviesteam (ZAT). Dit gaat altijd via de mentor en uiteraard na overleg met en toestemming van ouders en de leerling zelf. Het zorgadviesteam zal vervolgens kijken wat voor extra hulp of begeleiding een leerling nodig heeft om zich prettig te voelen en het beste uit zichzelf te kunnen halen. 

druk-_HOV3157.jpg

Schoolmaatschappelijk werk

Elke woensdagochtend is de schoolmaatschappelijk werkster op de locatie aanwezig. Ouders en leerlingen kunnen via de mentor of leerlingbegeleider een oriënterend gesprek aanvragen en/of aangemeld worden bij schoolmaatschappelijk werk.


Jeugdarts/jeugdverpleegkundige

De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige zijn regelmatig op de locatie aanwezig. Zij nodigen leerlingen uit voor het spreekuur.

Hier vindt u het ondersteuningsprofiel van de locatie CSG Beilen.