Soms heb je extra hulp en begeleiding nodig om tot goede resultaten te komen. Voordat je naar onze school komt, bespreken we dat al met je ouders en met de leerkracht van groep 8 van jouw basisschool. Samen zorgen we ervoor dat je op een prettige wijze je schooltijd doorloopt en met een mooi diploma van school gaat!


Dyslexie

Heb je op de basisschool al een dyslexieverklaring? Dan krijg je op Salland een dyslexiepaspoort waar in staat welke persoonlijke voorzieningen jij mag gebruiken om het lezen makkelijker te maken. Je kunt gebruik maken van een voorleesprogramma en digitale boeken. Leerlingen waarvan de talendocenten in de eerste periode merken dat er mogelijk sprake is van dyslexie en die ook al een aantekening in het onderwijskundig rapport van de basisschool hebben, worden hierop gescreend. Als dan blijkt dat je in aanmerking komt voor een dyslexiepaspoort, krijg je het advies een onderzoek te laten doen. Dat onderzoek komt voor rekening van je ouders. Als je een lwoo-indicatie hebt, dan betaalt de school de kosten voor deze test.

druk-_HOV0624.jpg

Lwoo

Leerwegondersteunend onderwijs is geen leerweg binnen het vmbo maar de naam voor ondersteuning die vmbo-leerlingen kunnen krijgen als je daar behoefte aan hebt. Leerwegondersteunend onderwijs kun je volgen als je daarvoor een indicatie hebt. Denken jij en je ouders dat je lwoo nodig hebt? Dan moet je voor 1 december zijn aangemeld bij de Centrale Commissie Leerlingenzorg van onze school. Je ouders kunnen daarvoor contact opnemen met de heer Benjamins (B.Benjamins@csvvg.eu).


Zorgadviesteam

Soms heb je iets meer begeleiding nodig dan alleen de docenten je kunnen bieden. Dan kan je coach in overleg met jou en je ouders een beroep doen op het zorgadviesteam. Je krijgt dan extra begeleiding en zorg op de punten waar je dat nodig hebt. Het gaat bijna altijd om kortdurende hulp zodat je snel weer zelfstandig aan de slag kunt!