Door het vertrek van één van de ouders uit de medezeggenschapsraad (mr) van CS Vincent van Gogh, vanwege eindexamen van haar dochter, zal er vanaf komend schooljaar 2021-2022 een vacature in de oudergeleding van de deelraad Lariks ontstaan.

Wij zijn daarom op zoek naar een enthousiaste en betrokken ouder die Lariks in de ouderraad (or) en de deelraad (dr) van CS Vincent van Gogh wil vertegenwoordigen. Van deze ouder wordt verwacht dat hij/zij bij de vergaderingen van de ouderraad en de deelraad aanwezig is. De vergaderingen van zowel de ouderraad als de deelraad vinden minimaal 5 keer per jaar plaats. Beide starten om 19.30 uur.

De ouderraad fungeert als schakel tussen ouders en de school en treedt op als klankbord. Er is hierbij sprake van tweerichtingsverkeer: ouders en school informeren elkaar over en weer. In de vergaderingen van de deelraad wordt gesproken over locatie gebonden beleid waarvan op een groot aantal onderwerpen de deelraad advies- of zelfs instemmingsrecht heeft.

Meer informatie over de inhoud van de werkzaamheden is te verkrijgen bij de voorzitter van de deelraad (Richard Veenstra, bereikbaar via mail: vns@csvvg.eu) en/of bij Jeanet Holst, ambtelijk secretaris dr/mr via mail j.holst@csvvg.eu.

Uiteraard behoort het volgen van een mr-(start)cursus tot de mogelijkheden.

Aanmelden

Als u zich kandidaat wil stellen, verzoek ik u vriendelijk mij dit uiterlijk 6 april 2021 per mail te laten weten. Bij meerdere aanmeldingen zullen er verkiezingen worden gehouden.

Jeanet Holst