Een goede start van het schooljaar is goud waard. Daarom  was ik in augustus wel vrolijk: de roosters waren op tijd klaar, de boeken goed uitgegeven. De nieuwe locatie aan de Leliestraat lag er fris bij en wat is er hard gewerkt in de zomervakantie aan de locatie Salland. We waren allemaal erg blij dat alle leerlingen weer in de school mochten komen. Er was wat publiciteit over de mondkapjes op Lariks, maar intern liep het best goed. 

En juist als je denkt dat het op orde is, gebeurt er iets. Het probleem kwam dit keer uit een onverwachte hoek, in dit geval liet het leerlingadministratiesysteem het afweten. In week 1 ging het nog wel. Toen de regio zuid erbij kwam in week 2, werd het minder en in week 3, toen alle scholen weer begonnen, was er sprake van een drama! Precies op dat moment begon het aantal verkoudheden op te lopen. En dan krijg je volop met de coronamaatregelen te maken. Een collega vraagt of ze gewoon naar het werk mag komen, kind is wel ziek maar zij voelt zich prima. Een andere collega heeft een loopneus, is een test en quarantaine wel nodig? Kortom, steeds meer leerlingen en docenten blijven thuis. We prezen ons gelukkig met onze goede ICT- infrastructuur afgelopen maanden. Dan kun je deels terugvallen op thuisonderwijs. Maar nu grepen we mis: het systeem sputterde en blokkeerde. Huiswerk maken lukte niet. Vele leermiddelen waren niet bereikbaar. Was de leerling nu wel of niet op school? Het was erg ingewikkeld.

Opvallend ook, zoveel betrokken collega’s die graag willen werken. Soms gaat de afname van de test snel en soepel en is de uitslag er binnen 24 uur. Hulde aan de GGD. Maar soms lukt het ook niet en lijkt het wel of de rest van het land naar het noorden trekt en daar de laatste testplaatsen bezet. Dat kleurde wel onze week. In overleg met andere schoolbesturen vonden we een particulier bedrijf dat, tegen betaling, testen voor ons uitvoert zodat het onderwijs niet te lang stil hoeft te liggen als iemand wel verkouden is, maar geen Corona blijkt te hebben.
Met de leverancier van Somtoday voeren we frequent overleg en men heeft een spoedig herstel beloofd. Laten we hopen dat dat ze ook lukt. Dan wordt de nazomerblues verjaagd door de zomerweek die ons nu te wachten staat.

Sommige data lijken ineens bijzonder in trek. 21 September is zo’n dag waarop veel wordt gepland. Ik licht er twee dingen uit: de eerste is dat we die middag de nieuwe naam en huisstijl voor het voortgezet onderwijs in Beilen bekend gaan maken. Een feestelijke gebeurtenis. We gebruiken de gelegenheid direct om de samenwerkingsovereenkomst te tekenen die al klaar was. Feestelijk natuurlijk . Diezelfde dag ondertekenen we het sportakkoord Assen. Dat sporten belangrijk is hoef ik niet uit te leggen. Ik geloof in de combinatie dat als je goed beweegt en voor je lichaam zorgt, het leren en leven beter gaat. Dat laten we als school op vele manieren zien. Zo is er op 12 september de 4 mijl van Assen, coronaproof georganiseerd. Natuurlijk doet onze school ook weer mee.

11 September is ook de huurovereenkomst getekend met het Alfa college. Zij betrekken een deel van Salland Zuid. De check-in /check-out blijft met de rebound gevestigd in het bijgebouw. Maar nu dus met nieuwe buren: de studenten en leraren van het Alfa- college, sport en bewegen. Het mooie is dat met de investeringen die het Alfa- college doet, we serieus kunnen werken aan de samenwerking. Zo is een doorlopende leerlijn goed te doen. Het betekent dat leerlingen van het vmbo met ons profiel Diensten en Producten vakken kunnen kiezen, die mooi in het verlengde liggen van het MBO- profiel Sport en Bewegen.

Alice