CS Vincent van Gogh is als school continu in beweging. In al die bedrijvigheid moet je soms ook even stilstaan: waar staan we nu, wat hebben we bereikt en wat willen we de komende tijd bereiken? Dat doen we met ons jaarverslag. Dit verslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen binnen CS Vincent van Gogh als geheel en de activiteiten en resultaten op de verschillende scholen in het bijzonder. U vindt het verslag hier.

De (bijzonder goede!) examenresultaten, ontwikkelingen op het gebied van onderwijs(kwaliteit) en de financiële resultaten: het staat allemaal in ons jaarverslag. Daarnaast wordt de nieuwe richting die in onze school is uitgezet uitgebreid toegelicht. Onze visie verbeelden we met een nieuwe metafoor die weerspiegelt waar Vincent voor staat. Hierin staan een goede voedingsbodem om te kunnen groeien en de grondlagen ‘identiteit’ (je mag zijn wie je bent), ‘verbinding en vertrouwen’, ‘leren leven’ en ‘leren leren’ centraal.

Belangrijke speerpunten in het jaarverslag zijn verder; 

  • Brede kennismaking met toekomstige werkvelden middels ‘de werelden’ op Salland;
  • Veel ruimte voor sport en gezondheid op alle locaties;
  • Maatwerk voor leerlingen; waar nodig extra begeleiding óf juist uitdaging bieden;
  • Internationalisering; naast een groot aanbod vreemde talen ook veel aandacht voor internationale projecten en een uitwisselingsprogramma;
  • Ons tweetalige onderwijs op vwo en havo;
  • Plusklas programmeren om leerlingen in een vroeg stadium kennis te laten maken met programmeren en robotica;
  • Samenwerking met andere VO-scholen én het primair onderwijs om samen de krimp op te vangen;
  • Nieuwbouw in Beilen (CSG Beilen en Dr. Nassau College) met intensieve samenwerking.


Ook in de toekomst is onze onderwijskwaliteit topprioriteit. We willen dat deze goed is én goed blijft. Hiervoor hebben we een meerjarenbeleid met inspirerende doelen opgesteld waarmee een stralende toekomst voor CS Vincent van Gogh gegarandeerd is. Het meerjarenbeleid kunt u hier lezen.

#WijzijnVincent

Jaarverslag_PNG.png