Onderwijsconcept

Onze missie CS Vincent van Gogh kleurt jouw toekomst wordt in de dagelijkse praktijk vormgegeven door:

  • te streven naar goede leerresultaten voor al onze leerlingen met zorg waar nodig en uitdaging waar mogelijk;
  • een hoge kwaliteit van leerlingbegeleiding en leerlingzorg;
  • afstemming van het onderwijs op individueel niveau, tempo en leerstijl van de leerling;
  • leerlingen zelfstandig te laten leren en werken als goede voorbereiding op het vervolgonderwijs;
  • leerlingen bewust te maken van hun rol in de samenleving door ze verantwoordelijkheid en medezeggenschap te geven;
  • een veilig schoolklimaat te bieden waar leerlingen, personeelsleden en ouders zich prettig en welkom voelen en waarbij sprake is van positieve sociale binding;
  • een breed onderwijsaanbod mogelijk te maken waarbij gewerkt wordt met doorgaande leerlijnen en buitenschools leren;
  • samen te werken met externe organisaties zodat onze school wordt verankerd in de maatschappij;
  • een aanbod van culturele en buitenschoolse activiteiten waarbij talenten verder ontwikkeld kunnen worden. 
  • leren leren, leren leven!