Tegemoetkoming kosten

Bent u ouder of verzorger van een schoolgaand kind in de leeftijd tot 18 jaar? En heeft u een laag gezinsinkomen?

Vanaf een aantoonbaar lager gezinsinkomen dan 125% van het sociaal minimum, kunt u bij onze school een aanvraag doen voor kwijtschelding van de schoolkosten. Hier vindt u meer informatie.

Naast onze kwijtscheldingsregeling bestaan er diverse instanties die u kunnen helpen met andere kosten voor uw kind. Te denken valt aan vervoer naar school, een fiets of een PC, maar ook contributie of muzieklessen. Via deze link komt u op de pagina van Stichting Leergeld Nederland, waar u meer informatie vindt.

Ook vindt u op de website van de gemeente waar u woont, diverse mogelijkheden om financiële ondersteuning aan te vragen.