Inloggegevens voor personeelsleden
Website

Personeelsleden kunnen niet meer via Magister inloggen op de website.


Somtoday

Somtoday kunt u gebruiken voor onder andere het verwerken van cijfers, registreren van absenties en het inzien van roosters. Nieuwe personeelsleden ontvangen de inloggegevens via de afdeling Systeembeheer. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw personeelscode.  Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u dit opnieuw aanvragen via Edulinq. 


Mail
Elk personeelslid van het CS Vincent van Gogh heeft een eigen schoolmailadres. Het mailadres is te openen via Office 365. Dit mailadres is uw personeelscode gevolgd door '@csvvg.eu'. Deze gegevens worden door de afdeling P&O verstrekt. Na de eerste keer inloggen, dient het standaard wachtwoord gewijzigd te worden in een zelfgekozen wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord van uw mailaccount zijn vergeten, dan kunt u contact opnemen met de systeembeheerder van uw locatie. 
Salland: de heer W.C. van Velthoven (vhn@csvvg.eu
Lariks: de heer R.J.T. Bielderman (bnr@csvvg.eu

CSG Beilen: de heer H. Ensing (egh@csvvg.eu

Stafbureau: de heer J. Christoffers (chs@csvvg.eu

It’s Learning
In It’s Learning kunt u informatie over lessen of huiswerk plaatsen. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw personeelscode. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u dit opnieuw aanvragen via It’s learning

InSite

In InSite vindt u interne informatie over CS Vincent van Gogh en tevens ook uw personele gegevens zoals een jaaropgave. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw schoolmailadres. Uw wachtwoord is hetzelfde als die van uw mailadres. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u dit opnieuw aanvragen via Edulinq.


Afas
Afas Profit is een programma dat de school gebruikt voor onder andere financiële zaken en personeelsgegevens. Medewerkers die hier toegang tot hebben krijgen hun contactgegevens via de afdeling P&O. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw schoolmailadres. Uw wachtwoord is hetzelfde als die van uw mailadres. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn, dan kunt u dit opnieuw aanvragen via Edulinq.

Foleta
Foleta is een platform waar Formatie Lessen en Taken samenkomen. Iedere medewerker kan in FoLeTa  zijn jaartaak overzicht ophalen. Nieuwe personeelsleden ontvangen de inloggegevens van de heer A.T. de Vries. Uw gebruikersnaam is hetzelfde als uw mailadres. Mocht u uw wachtwoord vergeten zijn dan kunt u contact opnemen met de heer A.T. de Vries (ves@csvvg.eu). 

Inloggen op schoolcomputers
Op school kunt inloggen met uw personeelscode. Deze gegevens worden door de afdeling P&O verstrekt. Na de eerste keer inloggen, dient u het standaard wachtwoord te wijzigen in een zelfgekozen wachtwoord. Mocht u uw wachtwoord van uw mailaccount zijn vergeten, dan kunt u contact opnemen met de systeembeheerder van uw locatie. 
Salland: de heer W.C. van Velthoven (vhn@csvvg.eu
Lariks: de heer R.J.T. Bielderman (bnr@csvvg.eu

CSG Beilen: de heer H. Ensing (egh@csvvg.eu

Stafbureau: de heer J. Christoffers (chs@csvvg.eu

Voor het gebruik van onze computers en het netwerk gelden de gebruikelijke wettelijke regels en hanteren we ons protocol gebruik computernetwerk. Omdat een ogenschijnlijk klein bericht op sociale media soms grote gevolgen kan hebben, hanteren we voor het gebruik van sociale media een aantal richtlijnen.