Vmbo

Alle leerlingen die vmbo of mavo/havo willen doen, kunnen terecht op de locatie Salland. Leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor leerwegondersteuning (lwoo). Meer informatie over de leerwegen op Salland, vindt u aan de linkerzijde onder de knoppen. Voor meer informatie over lwoo klikt u hier

Op Salland volgen leerlingen in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg in klas 3 en 4 een uitgebreid praktijkprogramma. In schooljaar 2016/2017 wordt het nieuwe examenprogramma Dienstverlening & Producten (D & P) ingevoerd voor leerlingen van klas 3. Leerlingen die in dit schooljaar in klas 4 zitten, volgen nog het oude intersectorale programma. In het keuzemenu vindt u meer informatie over beide programma's.