Vertrouwenspersonen

Op school is iedereen bereid hulp aan leerlingen te bieden: leerlingcoaches, docenten, conciërges, de decaan of een lid van de directie. Soms is er behoefte aan contact met een vertrouwenspersoon. Voor vragen aan de vertrouwenspersoon, kunt u contact opnemen met de locatiedirecteur.