Aanmelding rekenlessen klas TL/M 4

Op dit moment volgen de leerlingen klas TL/M4 die in leerjaar 3 niet geslaagd zijn voor de rekentoets de rekenlessen. De leerlingen die vanuit 3-havo of elders zijn ingestroomd, de leerlingen die in klas 3 de rekentoets niet gemaakt hebben, en de leerlingen die leerjaar 4 overdoen volgen ook de rekenlessen. Zij zullen in de loop van dit jaar een rekentoets afleggen op 2F-niveau.

De leerlingen die op dit moment geen rekenlessen volgen willen we de gelegenheid bieden om het cijfer te verbeteren op 2F-niveau. 
Leerlingen die in leerjaar 3 het cijfer 8 of hoger hebben behaald komen in aanmerking voor 3F-niveau. Zij zullen een rekentoets afleggen op 3F-niveau (havo- niveau /mbo-4-niveau). Indien zij slagen kunnen zij vaak een vrijstelling krijgen op het havo of op het mbo.
De rekenlessen voor beide groepen leerlingen starten direct na de herfstvakantie.

In het formulier hieronder kunt u uw kind aanmelden. Graag voor 16 oktober. Na verzending staat onder het bericht een verzendbevestiging. U ontvangt geen e-mail ter bevestiging van ontvangst. Kies voor de desktopversie indien u op een mobiel apparaat werkt, in de mobiele versie werkt het formulier niet goed.

Aanmeldformulier rekenlessen