Wat is tto?
TTO is de afkorting van TweeTalig Onderwijs en bestaat nu ruim 25 jaar in Nederland. Simpel ge-zegd houdt TTO in dat je minstens de helft van de lessen in een vreemde taal volgt, wat bij de meeste scholen Engels is, en er veel aandacht wordt besteed aan persoonsontwikkeling en wereldburgerschap. Ook bij ons op school hebben we ervoor gekozen om TTO Engels aan te bieden, omdat het Engels nu eenmaal de meest gebruikte taal ter wereld is. Het levert je dus in de rest van je leven het meeste op wanneer je heel erg goed Engels spreekt en schrijft.

In de praktijk betekent dit dat je bij ons op school op TTO havo ongeveer 50% van de lessen in het Engels krijgt en op het vwo ongeveer 66%. Dit geldt voor de onderbouw, want in de bovenbouw heb je veel minder lessen in het Engels. Je havo of vwo eindexamens zijn namelijk in het Nederlands en ook daar moet je natuurlijk goed op voorbereid zijn. Het resultaat van al die lessen in het Engels in klas 1-3 is echter wel dat je aan het eind van de 3e al op het niveau zit van het havo of vwo eind-examen Engels. In de bovenbouw wordt je Engels natuurlijk nog steeds beter, waardoor je uiteindelijk bijna near-native bent, dus bijna net zo goed Engels spreekt en schrijft als iemand uit Engeland of Amerika.

Maar is TTO nu alleen maar heel goed Engels leren? Dat is een vraag die we vaak krijgen en niets is minder waar. De andere twee pijlers van het TTO zijn namelijk Wereldburgerschap en Persoonsontwikkeling. Deze pijlers zitten verweven in de reguliere lessen, maar komen ook tot uiting in de lessen Europese en Internationale Oriëntatie, projecten en activiteiten, waarin je van alles leert over de wereld buiten Nederland. Je kunt dan denken aan uitwisselingen met Denemarken, Duitsland, Polen en Spanje, studiereizen naar Engeland en het Europees Parlement, maar ook aan projecten zoals de Vakantiemarkt en het Brave New World project. Ook besteden we in de bovenbouw veel aandacht aan Model United Nations, waarbij je vergaderingen van de Verenigde Naties naspeelt.

TTO is dus een hele brede en mooie opleiding en we doen er alles aan om de kwaliteit te bewaken. We zijn daarom dan ook lid van het Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs. Dit netwerk wordt gecoördineerd door het Nuffic en verzorgt ook de kwaliteitscontrole en certificering van TTO scholen. In 2011 zijn we gecertificeerd als TTO Junior school en sinds 2015 zijn we ook TTO Senior school, wat betekent dat we voldoen aan alle kwaliteitseisen die aan TTO scholen gesteld worden. Iedere 5 jaar worden we opnieuw bezocht om te kijken of we nog aan de kwaliteitseisen voldoen en we zijn dan ook continu bezig met het verder verbeteren van onze TTO afdeling.