Onderbouw

De locatie CSG Beilen biedt leerlingen twee tot vier jaar onderwijs aan. De eerste twee leerjaren noemen we de onderbouw, de leerjaren daarna de bovenbouw. Wij bieden kansen aan alle leerlingen. Vanuit het basisonderwijs krijgen leerlingen een advies voor het niveau waarop ze geplaatst kunnen worden. Soms is het aan het einde van groep 8 nog niet duidelijk welk niveau het beste bij de leerling past. Deze leerling krijgt dan een dubbel advies. Wij hebben daarom naast klassen op één niveau ook zogenoemde dakpanklassen. In deze klassen wordt lesgegeven op twee niveaus (bijvoorbeeld: havo/vmbo-tl). De leerlingen krijgen onderwijs op het hoogste niveau en worden getoetst op twee niveaus. Op deze manier kiest de leerling in twee jaar de leerweg die het beste bij hem past. 

Leerlingen die bij ons starten met vwo in de onderbouw, stromen na het tweede leerjaar door naar onze locatie Lariks in Assen. Havo-leerlingen gaan na het derde leerjaar naar het havo op Lariks. Vmbo-leerlingen kunnen bij ons vier jaar onderwijs volgen in de theoretische leerweg of de beroepsgerichte leerwegen van de sector Zorg & Welzijn