Ziek- & herstelmelding
Verzuim van lessen
Als uw kind door ziekte niet op school kan komen, verzoeken wij u de school hiervan tussen 08.00 en 09.00 uur telefonisch (0593-522819) op de hoogte te stellen. Wanneer uw kind hersteld is en weer naar school komt, ontvangen we graag van u de herstelmelding. Dit is een standaardbriefje dat u hier kunt downloaden. Het ingevulde briefje wordt door uw zoon of dochter op de dag van herstel ingeleverd bij de administratie.

Wij verzoeken u vriendelijk ziekenhuis- of tandartsbezoek zoveel mogelijk na de lessen te plannen. Mocht dit toch onvermijdelijk zijn, dan kunt u de afwezigheid van uw kind telefonisch doorgeven of via een standaardbriefje dat u hier kunt downloaden.

Verzuim tijdens schoolexamens
Ten aanzien van verzuim tijdens schoolexamens verwijzen wij naar het examenreglement. Verzuim tijdens beoordelingen zonder dat de leerling daarvoor van tevoren is afgemeld, wordt opgevat als onterecht verzuim. Meer informatie hierover vindt u in het leerlingenstatuut