Verlofaanvraag

Op CSG Beilen houden we nauwgezet in de gaten welke leerlingen afwezig zijn en wie er te laat komen. Dat wordt ook geregistreerd in Magister. Dit heeft mede als doel spijbelen te voorkomen. Soms is een leerling afwezig wegens een afspraak bij huisarts, tandarts of anderszins. Het heeft de voorkeur om dit soort afspraken buiten schooltijd in te plannen. Mocht u voor uw kind verlof willen aanvragen, dan kan dat telefonisch (0593-522819) of via de mail.

In enkele gevallen komt een leerling in aanmerking voor bijzonder verlof. Wij verzoeken u vriendelijk dit verlof zo mogelijk 8 weken van te voren schriftelijk aan te vragen bij de betreffende teamleider. Deze termijn is nodig vanwege overleg met de leerplichtambtenaar en eventuele beroepstermijnen. 

de heer J.K. Beuker      teamleider CSG Beilen   

k.beuker@csvvg.eu