Zorgadviesteam

Als een leerling ondanks de begeleiding van de docenten en mentor meer begeleiding nodig heeft, kan de mentor (na toestemming van de ouders) een beroep doen op het Zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT zitten interne en externe specialisten. Leerlingen kunnen ook worden doorverwezen naar externe instanties. Dit gebeurt altijd in overleg met en na toestemming van de ouders. Is het probleem in de schoolsituatie niet beheersbaar te maken, dan adviseren wij de ouders externe hulp in te schakelen.