Welkom bij CS Vincent van Gogh!
CS Vincent van Gogh is de christelijke scholengemeenschap met twee locaties in Assen en één in Beilen.
Voor meer informatie over de locatie Beilen, klikt u op het logo van CSG Beilen hiernaast.  

Wij bieden een groot aantal opleidingen aan vanaf vmbo-niveau met leerweg-ondersteuning tot en met gymnasium. Binnen deze leerwegen kun je kiezen uit verschillende afdelingen en keuzevakken. Bovendien kun je bij ons op het havo en vwo ook les krijgen in het Engels (tweetalig onderwijs).
We vinden het onze taak om leerlingen op weg te helpen in de samenleving. Op school bieden we ze kennis en vaardigheden om kritisch, zelfstandig en actief mee te draaien in de maatschappij.
We hebben als school zorg en aandacht voor alle leerlingen. Naast de leerprestaties letten we ook op de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen en stimuleren wij sportactiviteiten. Kortom, een school waarbij leerlingen gestimuleerd worden zichzelf te ontwikkelen en waarin mensen met respect voor elkaar leren omgaan.

Om deze site volledig te kunnen bekijken dienen leerlingen, ouders en personeel hiernaast in te loggen met de persoonlijke inlognaam van magister en het bijbehorend wachtwoord.
 


 
Locatie Lariks (havo/vwo)
Selma Lagerlöflaan 3
9406 KB Assen
0592 - 390 290
lariks@csvvg.eu
  Locatie Salland (vmbo)
Salland 4
9405 GM Assen
0592 - 357 533
salland@csvvg.eu

Ontwerp en realisatie SchoolMaster BV